ประวัติ บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลเล้นท์ จำกัด
บนเส้นทางแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้ตราสินค้าของฟอร์คอน-ดี
18 กุมภาพันธ์ 2548:
บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาสินค้าในผลิตภัณฑ์อะคลิลิคยาแนว
1 มีนาคม 2549:
บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ภายใต้ตราสินค้า ฟอร์คอน-ดี (FORCON-D®)
ที่สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
10 เมษายน 2549:
บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
1 มิถุนายน 2549:
1 ปีเต็มแห่งการพัฒนา บริษัทฯ ได้เริ่มออกวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะคลิลิคยาแนวทั้ง 3 เกรด ภายใต้ตราสินค้าฟอร์คอน-ดี  สู่ตลาดการยาแนวในประเทศไทย
30 มกราคม 2550:
ได้นำผลิตภัณฑ์อะคลิลิคฟอร์คอน-ดี เข้าไปทดสอบคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ  ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center (MTEC) ครั้งที่ 1
1 มิถุนายน 2550:
บริษัทฯ ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซิลิโคนดีพี  ซิลิโคนผสม ประเภทมีกรด 
14 กรกฎาคม 2550:
ได้นำผลิตภัณฑ์อะคลิลิคฟอร์คอน-ดี เข้าไปทดสอบด้านคุณสมบัติ ตามมาตรฐานของ ASTM ที่ส่วนสำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรม
15 สิงหาคม 2550:
บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริการผลิตภัณฑ์ยาแนวครบวงจร โดยการทำสัญญาเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์โพลียูริเทนยาแนว (PU) จากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้ตราสินค้า ฟอร์คอน-ดี โพลียูริเทน (PU-951)
20 สิงหาคม 2550:
บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ จำกัด ได้ขอสิทธิในการทำตลาด
  • ผลิตภัณฑ์พียู โฟมขยายตัวคุณภาพสูง illbruck  จากประเทศเยอรมันนี
  • ผลิตภัณฑ์คอสโมเฟน 20 (Cosmofen 20) น้ำยาเช็ดทำความสะอาด ชนิดเข้มข้น เหมาะสำหรับงานประตู หน้าต่างพลาสติก (UPVC) จากประเทศเยอรมันนี
  • ผลิตภัณฑ์คอสโมเฟน 60 (Cosmofen 60) น้ำยาเช็ดทำความสะอาด ชนิดเข้มข้น เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม สแตนเลส และโลหะ จากประเทศเยอรมันนี 
28 สิงหาคม 2550:
ได้นำผลิตภัณฑ์อะคลิลิคฟอร์คอน-ดี เข้าไปทดสอบคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center (MTEC) ครั้งที่ 2
1 กันยายน 2550:
บริษัทฯ ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซิลิโคนฟอร์คอน-ดี  ซิลิโคน 100%  ประเภทไม่มีกรด
12 กันยายน 2550:
ได้รับผลการวิจัยเป็นเอกสารยืนยันจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center (MTEC) เลขที่ MTEC No.3355/50 เพื่อยืนยันถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์อะคลิลิคฟอร์คอน-ดี
16 กันยายน 2550 :
บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ จำกัด ได้ร่วมกับบริษัท มิเซล จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์โฟมเส้นอุดร่อง ชนิดพิเศษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ออกสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้า ฟอร์คอน-ดี
1 ตุลาคม 2550:
บริษัทฯ ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซิลิโคน ฟอร์คอน-ดี ซิลิโคน 100%  ประเภทมีกรด
27 พฤศจิกายน 2550: 
ได้รับผลการวิจัยเป็นเอกสารแจ้งผลการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์อะคลิลิคฟอร์คอน-ดี หลอดสีน้ำเงิน และอะคลิลิคฟอร์คอน-ดี พลัส หลอดสีเทา จากสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Institute for Scientific and Technological Research and Services เลขที่ ISTRS/2466 เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่แตกต่างของ ฟอร์คอน-ดี  พลัส หลอดสีเทา
15 มกราคม 2551:
บริษัทฯ ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลียูริเทนยาแนว (PU) จากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้ตราสินค้า
14 กุมภาพันธ์ 2552:
บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สู่ตลาด  เป็นผลิตภัณฑ์อะคลิลิคโป๊วผนัง  ฟอร์คอน-ดี  วอลพุตตี้ สำหรับงานภายในและภายนอก
บ.ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ ผู้ผลิตและจำหน่าย กาว ยาแนว อะคลิลิค ซิลิโคน โพลียูริเทน กระจก อลูมิเนียม UPVC ประตู หน้าต่าง กันน้ำรั่วซึม