เจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคม
นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล  ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าแล้ว บริษัท ฟอร์คอนไทย  ซีแล้นท์ จำกัด ยังมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการตอบแทนสังคม  ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง  โดยแบ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้
 

ทางบริษัท ฟอร์คอนไทย  ซีลแล้นท์ จำกัด จึงได้จัดตั้งโครงการคนให้รวย น้องหมายิ้ม เพื่อให้การสนับสนุนโครงการดี ๆ และช่วยเหลือด้านอาหารให้แก่สุนัขและแมวจรจัดเหล่านี้ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มต้นโครงการขึ้นครั้งแรกในวันที่ 27 ธันวาคม 2550
 
 
 
เพื่อสนับสนุนการศึกษา
โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในสังคม ทุกภาคเรียน
เพื่อสนับสนุนกีฬาชุมชน
โครงการสนับสนุนกีฬาชุมชน มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กไทยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นพลังสำคัญเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดในสังคม  โดยมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนต่าง ๆ
 
 

บ.ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ ผู้ผลิตและจำหน่าย กาว ยาแนว อะคลิลิค ซิลิโคน โพลียูริเทน กระจก อลูมิเนียม UPVC ประตู หน้าต่าง กันน้ำรั่วซึม